Foutmelding

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/hilde/domains/nvasp.nl/public_html/includes/file.phar.inc).
 • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /home/hilde/domains/nvasp.nl/public_html/includes/common.inc).

Registratie

Somatische artsen hebben een eigen registratie. Wilt u zich registreren dan kunt u gebruik maken van een van de onderstaande formulieren.

Huisartsen die werken in een psychiatrisch ziekenhuis voldoen volgens de HVRC niet aan de criteria om ingeschreven te zijn in het register van erkende huisartsen. Na de invoering van de BIG-registratie verdween ook de geclausuleerde inschrijving (een geregistreerde huisarts behield die registratie zolang hij of zij werkzaam bleef in een psychiatrische instelling)

De NVASP heeft zich lange tijd verzet tegen het standpunt van de HVRC. Samen met GGZ-Nederland zijn er ook juridische stappen genomen om het standpunt te bestrijden, maar uiteindelijk heeft de rechter de HVRC in het gelijk gesteld. Op dat moment werden veel "geclausuleerde" huisartsen weer basisarts. Het juridische gevecht heeft wel iets opgeleverd: Huisartsen die een eigen praktijk voeren en daarnaast werkzaam zijn in een psychiatrische instelling hoeven voor het behoud van de registratie twee dagdelen in plaats van vier dagdelen in een reguliere praktijk te werken.

De NVASP vindt het jammer dat huisartsen en verpleeghuisartsen hun BIG-registratie als specialist verliezen wanneer zij volledig werken binnen de GGZ. Om die reden heeft de NVASP een eigen registratie opgezet: "de Somatisch Arts GGZ". De kwaliteitsbevorderende eisen, zoals nascholing, zijn vergelijkbaar met die van de HVRC voor huisartsen en verpleeghuisartsen. De NVASP hecht er waarde aan om op te merken dat deze registratie een verenigingsregistratie is, met als doel behoud van kwaliteit.

Immers, de doelstelling van de NVASP is het bevorderen van de kwaliteit van somatische zorg voor psychiatrische patiënten, met hun verhoogde co-morbiditeit, de (somatische) bijwerkingen van psychofarmaca en de behoefte aan specifieke bejegening.

De NVASP heeft alle GGZ-instellingen geadviseerd om bij vacatures die betrekking hebben op de somatische zorg geregistreerde somatische artsen GGZ aan te trekken.

Een verzoek tot inschrijving in het register van de NVASP als Somatisch Arts GGZ kan worden gedaan aan de secretaris van de NVASP.

  1. De kosten voor een registratie bedragen € 45,- te voldoen voorafgaande aan een inschrijving in het register.
  2. NVASP leden zijn vrijgesteld van registratiekosten, behoudens bij het bestaan van betalingsachterstand van contributie.
 1. Voor inschrijving in het register komen in aanmerking allen die aan de eisen genoemd onder punt 2.1 t/m 2.4 voldoen.
  1. Ingeschreven staan als arts in het BIG-register.
  2. In het jaar voorafgaande aan het verzoek tot registratie voor tenminste 16 uur per week als somatisch arts in de GGZ werkzaam zijn geweest. Voor hen die tenminste voor 8 uur per week werkzaam zijn als huisarts, verpleeghuisarts, arts verstandelijk gehandicapten of sociaal geriater geldt een minimum van 8 uur.
  3. Geregistreerd zijn als huisarts, verpleeghuisarts, arts verstandelijk gehandicapten, sociaal geriater, somatisch arts GGZ, of één van deze registraties in het verleden hebben gehad, of in het verleden gerechtigd zijn geweest één van deze titels te voeren.
  4. In de 5 jaar voorafgaande aan het verzoek tot registratie tenminste gemiddeld 40 door de betreffende beroepsverenigingen geaccrediteerde nascholingsuren per jaar hebben gevolgd.
  5. Indien een arts niet voldoet aan het gestelde onder punt 2.2 wordt hij/zij voor de duur van 1 jaar ingeschreven als aspirant Somatisch Arts GGZ. Indien dan alsnog wordt voldaan aan het gestelde onder punt 2.2. wordt deze inschrijving omgezet in een volledige registratie als Somatisch Arts GGZ.
  6. Indien een arts niet voldoet aan het gestelde onder punt 2.3 wordt hij/zij voor de duur van 2 jaar ingeschreven als aspirant Somatisch arts GGZ. Na afloop van deze 2 jaar wordt deze inschrijving omgezet in een volledige registratie als Somatisch Arts GGZ.
 2. BIG geregistreerde artsen die voor 1 oktober 2005 al in voldoende mate werkzaam waren als Somatisch Arts GGZ kunnen beroep doen op een zogenaamd generaal pardon. Zij kunnen ook in aanmerking komen voor inschrijving in het register voor de duur van maximaal 5 jaar (ook als zij niet volledig voldoen aan het gestelde onder 2.2 t/m 2.4). Dit ter beoordeling van het NVASP-bestuur.
 3. Aanvullende bepalingen
  1. Een tweekoppige registratiecommissie benoemd door het NVASP-bestuur draagt zorg voor de uitvoering van deze regeling.
  2. Binnen 2 maanden na het verzoek om registratie ontvangt de verzoeker hierop een schriftelijke reactie.
  3. Een registratie is maximaal geldig voor de duur van 5 jaar. Na afloop van deze periode kan een verzoek tot herregistratie gedaan worden.
  4. Indien een verzoek tot registratie niet wordt gehonoreerd kan de verzoeker tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. Dit bezwaar wordt voorgelegd aan het voltallige NVASP-bestuur.
  5. Deze regeling gaat in per 1 januari 2006.